Program minulého ročníku

22. 10. 2014

08.15-09.00

Registrace

09.00-09.15

Benchmarking - systém firemního vzdělávání

 • Představení výzkumu
 • Ukázka výsledků
 • Srovnávací hlasování
09.15-10.45

Panelová diskuze - Nové inspirace ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců

 • Nové trendy ve vzdělávání
 • Firemní a mezifiremní mentoring, zapojení sociálních sítí
 • Jazykové vzdělávání jinak
 • Efektivita vzdělávacích procesů
 • Ohlédnutí zpět - Inspirujme a učme se od předků
 • Fenomén Baťa…
10.45-11.05

Networking time - Přestávka na kávu

V rámci doprovodného programu bude připravena ICF koučovací zóna, služby Neurolaboratoře, výrobky chráněné dílny Eliáš i soutěž o ceny s partnery akce!

11.05-11.10

Benchmarking - hlasování

11.10-12.00

Vzdělávací aktivity a vazba na byznys výsledky

Efektivita realizovaných akcí naplánovaných na podporu budování excelence ve výrobním závodě je v rámci pilíře nazvaného People Development konfrontována s dosaženými obchodními výsledky s využitím metod sdílených a osvědčených ve všech výrobních závodech Iveco a celosvětově ve skupině CNH Industrial.

 

12.00-13.00

Networking time - Společný oběd

V rámci doprovodného programu bude připravena ICF koučovací zóna, služby Neurolaboratoře, výrobky chráněné dílny Eliáš i soutěž o ceny s partnery akce!

13.00-13.05

Benchmarking - hlasování

13.05-14.00

Na aktuální téma - LinkedIn a HR

 • Brána firemní kultury otevřena
 • LinkedIn - nevyužitý potenciál
 • Podíl vzdělávání na budování přitažlivé značky

 

 • Martin Grau, Head of Sourcing, Česká spořitelna, a.s.
14.00-15.00

Nastavení funkční strategie T&D

 • Nastavení funkční strategie - z čeho vycházet?
 • Co funguje, co méně, jaké jsou ohlasy od vedení, zaměstnanců?
 • Ukázky výstupů z průzkumů spokojenosti
 • Konkrétní case studies

 

15.00-15.20

Networking time - Přestávka na kávu

V rámci doprovodného programu bude připravena ICF koučovací zóna, služby Neurolaboratoře, výrobky chráněné dílny Eliáš i soutěž o ceny s partnery akce!

15.20-15.25

Benchmarking - hlasování

15.25-16.45

Panelová diskuze: Co si doba od T&D žádá?

  • Kam se posunul svět, kam se posunuli lidé a jak na to reaguje firemní vzdělávání?

  • Téma dne? - diversity management, age management...

  • Vzdělávání a učení – vnímáme jako synonyma nebo jako dva odlišné světy?

  • Co takhle na malý výlet s Csikszentmihalyim (nikoliv však do Maďarska)?

 

16.45-16.50

Závěrečné shrnutí

16.50-18.00

Neformální program - Inspirace sportem "be the best"

Panelová diskuse s Jiřím Kastnerem, osobní kouč a mentální trenér vrcholových sportovců a manažerů,  www.your-guide.cz 

- zkušenosti z více než desetileté praxe osobního kouče českých reprezentantů a olympioniků ( Zuzana Hejnová, Filip Ospalý, Petr Koukal, Petra Kuříková  aj.)

- ukázkové modely propojení a inspirace z vrcholového sportu do managementu a business

-  osobní účast a diskuze s Petrem Koukalem vedeným osobním koučem a mentální trenérem