Program minulého ročníku

19. 10. 2017

08.15-09.00

Registrace

09.00-09.15

Přivítání a úvodní slovo moderátora

09.15-09.30

Co nás v T&D čeká a (asi) nemine

Na co se připravit v následujícím desetiletí, je otázka, kterou si zřejmě kladou všichni specialisté v T&D. Jsme schopni dobře popsat, co se stalo za posledních deset let. Není toho málo. Co se stane v příští dekádě je trochu věštba z kávové sedliny. Některé profese patrně zaniknou, ale díky technologiím už teď vznikají nové. Máme se bát, toho co přichází ? Určitě ne, nicméně dělat vše tak jako v minulosti také nejde. Svět se prokazatelně zrychlil a my se tomu musíme přizpůsobit, pokud chceme zůstal relevantní.  Co však jasné je - doba, kdy si člověk vystačil se znalostmi z jedné vysoké školy po celou profesní kariéru jsou nadobro ty tam. A vlastně, potřebujeme ještě vysoké školy? Pojďme si klást i trochu provokativní otázky! 

09.30-10.15

Talent management

Talentovaní lidé jsou klíčoví pro budoucnost každé firmy. Jak talenty udržet, monitorovat a rozvíjet? Co se jiným společnostem osvědčilo, jak vypadají úspěšné talentové programy a jaký je jejich vztah ke strategii a vizi firmy? Co dělat, když talentový program skončí? Seznamte se s mnoha zkušenostmi z praxe!

  • Opher Brayer, Executive Talent Development Mentor, Personal Branding Expert & Management Strategy Consultant, Stages - Smart human good human
10.15-10.50

Opravdu se lidé bojí změn?

Okřídlené úsloví „změna je život a život je změna“ platí v současné době víc než kdykoliv v minulosti. Co nám pomůže změny uřídit a využít? Jak se přizpůsobit novým situacím? Objevte osvědčené cesty, jak rozvíjet zaměstnance, aby ve změnách nespatřovali hrozbu, ale naopak příležitost k růstu.

10.50-11.10

Coffee break

11.10-11.50

Future skills - panelová diskuse

Překotný rozvoj technologií přináší mnohé změny už dnes a budoucnost od nás bude vyžadovat nové schopnosti. Jaké dovednosti budeme potřebovat? Které profese a pozice čekají největší změny? Podívejme se společně na to, jací jsme byli včera a kde potřebujeme být zítra.

11.50-12.15

Age management

Věková struktura obyvatelstva i pracovní síly se mění, populace stárne. Jak rozvíjet starší zaměstnance, jichž přibývá, a jak pracovat s mladými, kteří vyrůstají ve zcela jiných podmínkách, obklopeni komunikačními technologiemi? Poznejte principy age managementu a jeho úlohu v praxi!

  • Jan Dobeš, Viceprezident, České Asociace Age Managementu
12.15-12.55

Změna HR ve funkční společnosti - panelová diskuse

Proměny současného světa se stále více dotýkají i organizace a kultury práce. Digitalizace, automatizace a robotizace nepochybně změní většinu profesí a s nimi i řízení lidských zdrojů. Čím může HR přispět k naplňování vize společnosti? Podívejte se na aktuální zkušenosti prostřednictvím srovnávací studie z praxe.

12.55-14.00

Společný oběd

14.00-14.45

Inspirativní meeting - část 1

14.00-14.45

Gamifikace rozvoje smysluplně

Je příslovečná „škola hrou“ užitečná jen pro děti nebo z ní mohou profitovat i dospělí? Výzkumy z oblasti psychologie a pedagogiky ukazují, že prvek hry přináší nové metody do osobního rozvoje, interní komunikace, náboru a rozvoje zaměstnanců i posilování jejich motivace a angažovanosti. 

14.00-14.45

Zdravá firma

Pouze zdravá firma může dlouhodobě prosperovat. Jako je zdravý člověk schopen zvládat zátěž a být v duševní v pohodě, tak se i firma vyrovnává se zátěží lépe v „dobrém zdraví“ a jejím „psychickým zdravím“ je zdravá firemní kultura.  To vše má přímý vliv na zaměstnance. Jsou zaměstnanci přepracovaní, nezdravě soutěží, jsou apatičtí, demotivovaní nebo dokonce předstírají práci? Jsou permanentně ve stresu? Velmi pravděpodobně situaci nezměníme ze dne na den tréninkem stress managementu s jednotlivci. Jak tedy ovlivnit celý systém? A jak jej ovlivnit z pozice, kde nerozhodujeme o všem, o čem bychom rozhodovat potřebovali?

  • Irena Konečná, Konzultantka, psycholožka a koučka, VŠAPs - Vysoká škola aplikované psychologie
14.00-14.45

Změny HR z pohledu kariérového kouče

Řízení lidských zdrojů má podstatný vliv na konkurenceschopnost každé společnosti. Stejně jako firmy inovují a hledají nové strategie, musí se novými cestami vydat i jejich HR specialisté. Seznamte se s aktuálními trendy v oblasti HR a na konkrétních příkladech poznejte, jak se změny projevují v praxi.

14.00-14.45

Napojení na age management

Víte, jaké aktuální problémy řeší age management a jak by mohl prospět vaší společnosti? Zajímá vás, jak využít předností a zkušeností starších zaměstnanců a jak je zapojit do rozvíjení mladých lidí a talentů? Poznejte specifika různých věkových skupin pracovníků a způsoby, jak s nimi pracovat!

  • Jan Dobeš, Viceprezident, České Asociace Age Managementu
14.50-15.35

Inspirativní meeting - část 2

14.50-15.35

Gamifikace rozvoje smysluplně

Je příslovečná „škola hrou“ užitečná jen pro děti nebo z ní mohou profitovat i dospělí? Výzkumy z oblasti psychologie a pedagogiky ukazují, že prvek hry přináší nové metody do osobního rozvoje, interní komunikace, náboru a rozvoje zaměstnanců i posilování jejich motivace a angažovanosti. 

14.50-15.35

Zdravá firma

Pouze zdravá firma může dlouhodobě prosperovat. Jako je zdravý člověk schopen zvládat zátěž a být v duševní v pohodě, tak se i firma vyrovnává se zátěží lépe v „dobrém zdraví“ a jejím „psychickým zdravím“ je zdravá firemní kultura.  To vše má přímý vliv na zaměstnance. Jsou zaměstnanci přepracovaní, nezdravě soutěží, jsou apatičtí, demotivovaní nebo dokonce předstírají práci? Jsou permanentně ve stresu? Velmi pravděpodobně situaci nezměníme ze dne na den tréninkem stress managementu s jednotlivci. Jak tedy ovlivnit celý systém? A jak jej ovlivnit z pozice, kde nerozhodujeme o všem, o čem bychom rozhodovat potřebovali?

  • Irena Konečná, Konzultantka, psycholožka a koučka, VŠAPs - Vysoká škola aplikované psychologie
14.50-15.35

Změny HR z pohledu kariérového kouče

Řízení lidských zdrojů má podstatný vliv na konkurenceschopnost každé společnosti. Stejně jako firmy inovují a hledají nové strategie, musí se novými cestami vydat i jejich HR specialisté. Seznamte se s aktuálními trendy v oblasti HR a na konkrétních příkladech poznejte, jak se změny projevují v praxi.

14.50-15.35

Napojení na age management

 Víte, jaké aktuální problémy řeší age management a jak by mohl prospět vaší společnosti? Zajímá vás, jak využít předností a zkušeností starších zaměstnanců a jak je zapojit do rozvíjení mladých lidí a talentů? Poznejte specifika různých věkových skupin pracovníků a způsoby, jak s nimi pracovat!

  • Jan Dobeš, Viceprezident, České Asociace Age Managementu
15.35-16.00

Coffee break

16.00-16.45

Inspirativní meeting - část 3

16.00-16.45

Gamifikace rozvoje smysluplně

Je příslovečná „škola hrou“ užitečná jen pro děti nebo z ní mohou profitovat i dospělí? Výzkumy z oblasti psychologie a pedagogiky ukazují, že prvek hry přináší nové metody do osobního rozvoje, interní komunikace, náboru a rozvoje zaměstnanců i posilování jejich motivace a angažovanosti. 

16.00-16.45

Zdravá firma

Pouze zdravá firma může dlouhodobě prosperovat. Jako je zdravý člověk schopen zvládat zátěž a být v duševní v pohodě, tak se i firma vyrovnává se zátěží lépe v „dobrém zdraví“ a jejím „psychickým zdravím“ je zdravá firemní kultura.  To vše má přímý vliv na zaměstnance. Jsou zaměstnanci přepracovaní, nezdravě soutěží, jsou apatičtí, demotivovaní nebo dokonce předstírají práci? Jsou permanentně ve stresu? Velmi pravděpodobně situaci nezměníme ze dne na den tréninkem stress managementu s jednotlivci. Jak tedy ovlivnit celý systém? A jak jej ovlivnit z pozice, kde nerozhodujeme o všem, o čem bychom rozhodovat potřebovali?

  • Irena Konečná, Konzultantka, psycholožka a koučka, VŠAPs - Vysoká škola aplikované psychologie
16.00-16.45

Změny HR z pohledu kariérového kouče

Řízení lidských zdrojů má podstatný vliv na konkurenceschopnost každé společnosti. Stejně jako firmy inovují a hledají nové strategie, musí se novými cestami vydat i jejich HR specialisté. Seznamte se s aktuálními trendy v oblasti HR a na konkrétních příkladech poznejte, jak se změny projevují v praxi.

16.00-16.45

Napojení na age management

Víte, jaké aktuální problémy řeší age management a jak by mohl prospět vaší společnosti? Zajímá vás, jak využít předností a zkušeností starších zaměstnanců a jak je zapojit do rozvíjení mladých lidí a talentů? Poznejte specifika různých věkových skupin pracovníků a způsoby, jak s nimi pracovat!

  • Jan Dobeš, Viceprezident, České Asociace Age Managementu
16.45-17.00

Závěrečná diskuze s občerstvením