Program

18. 10. 2018

08.15-09.00

Registrace účastníků

09.00-09.10

Úvodní slovo moderátorky

09.10-09.40

Je úspěch pro každého?

Říká se, že Michelangelo ve svých 87 letech prohlásil, že se stále učí. Albert Einstein považoval chvíli, kdy by se přestal učit, za začátek svého konce. A já s těmito velikány rozhodně souhlasím.

 

Mám za sebou zatím 25 let praxe a jedna věc se mi opakovaně potvrzuje: je třeba se stále učit a posouvat dál. Myslím si, že nejdůležitější kompetencí každého leadera je tzv. CURIOSITY neboli zvídavost. Měli bychom se jako leadeři stále dostávat ze své komfortní zóny a nikdy neustrnout na jednom místě.

 

Pojďme se společně podívat na to, jak procesy vzdělávání ve vaší firmě nastavit tak, aby odpovídaly současným potřebám manažerů. Aby v nich onu důležitou zvědavost probouzely a motivovaly je k rozvoji. Dozvíte se ode mě tipy osvědčené v praxi i doporučení pro vaši firemní situaci.

 

Jak se říká v mém oblíbeném citátu: The capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a choice.

09.40-10.20

Věnujete dost pozornosti age managementu?

Od 20. století postihuje téměř všechny země světa stárnutí populace, vlivem moderní medicíny se zvyšuje naděje na dožití a podle prognóz se bude v roce 2101 průměrný věk obyvatelstva České republiky blížit k hranici 50 let.

 

Každý má však mít možnost využít svůj potenciál a nebýt znevýhodněn v zaměstnání kvůli svému věku. Existuje proto age management, který představuje komplexní přístup k řešení eliminace negativního ageismu a zohledňuje všechny věkové skupiny na pracovišti, nejčastěji však zaměstnance 50+ a mileniály.

 

Jak s těmito věkově rozdílnými skupinami pracovat? V současné době nedochází k obvyklému střídání generací, a proto je nutné najít způsob, jak co nejlépe v rámci generací zaměstnanců spolupracovat a napomáhat jejich rozvoji i rozvoji organizací. Věnují české organizace age managementu potřebnou pozornost?

10.20-11.00

Motivace a benefity – jaký je mezi nimi vztah?

Během dlouholetého vedení ve firmě, jež byla lídrem v oblasti benefitů, jsem se rozhodně utvrdila v jednom. Že ta rovnice mezi motivací a benefity není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

 

Zaprvé, benefity jsou jen jedním z faktorů motivace a s ní spojené angažovanosti. Zadruhé, když neprojevíte zaměstnancům uznání, nebudou své práci věřit a nacházet smysl, můžete je poukázkami a jinými benefity zasypat třeba svrchu dolů, ale angažovanosti to neprospěje.

 

Pojďme se společně podívat, jak s benefity pracovat, jak je „podpořit“, aby nám opravdu pomohly dosáhnout kýženého firemního stavu a skvělé firemní kultury.

11.00-11.30

Coffeebreak

11.30-12.10

Jak technologie využít ve vzdělávání

V rámci celosvětového průzkumu, každoročně pořádaného společností Deloitte, se krystalizuje posun od kariéry ke zkušenosti.

 

Místo tradičního vnímání kariéry jako přesunu z pozice na pozici se začíná prosazovat model, který se soustředí na způsob, jakým jednotlivci získávají zkušenosti, zkoušejí nové role a učí se. To bude samozřejmě vyžadovat zásadní úpravu jednotlivých firemních vzdělávacích programů.

 

Jednotlivé programy budou muset být podporovány i technologicky. Pojďme se tedy společně podívat na současné možnosti v rámci HR Cloud řešení. Jako spoluřečníka uvítáme kolegu Pavla Bartáka ze společnosti SAP, se kterým probereme Learning management systém.

 

12.10-12.50

Talent management – jak jej skutečně prosadit?

Schopnost přilákat, motivovat, rozvíjet a udržet talentované lidi je v dnešním nestabilním světě pro většinu organizací rozhodujícím faktorem, jak se odlišit od konkurence.

 

Talent manažery čeká při přípravě strategie nejedna výzva – jak vybudovat systém nástupnictví v organizaci, která může za rok vypadat úplně jinak? Jak vůbec rozpoznat potenciál pro pozice, které dnes ještě neexistují?

 

Když už najdete lidi, kteří mají potenciál, jsou mobilní a jsou ochotni opustit svou komfortní zónu, jak můžete přesvědčit organizaci, aby těmto lidem dala příležitost? Aby nesázela na jistotu a historickou zkušenost, ale aby riskla povýšení talentovaného jedince? Jak lidi rozvíjet a připravovat pro budoucí pozice, aby nezůstali věčně vedeni jako nástupci, ale aby skutečně na vyšší pozice postoupili?

12.50-14.00

Oběd

14.00-14.45

Inspirativní meeting I.

Inspirativní meeting I.

14.00-14.45

Vyzkoušejte chatboty, microlearning a další digitipy

Svět se vlivem digitálních technologií mění rychleji než kdy dřív. Mění se nároky na práci, a tím pádem i požadavky na vzdělávání zaměstnanců v dnešních organizacích. Možností je stále více a zorientovat se v nich není vůbec snadné.

Přijďte na praktický workshop, při němž uvidíte v praxi konkrétní nástroje a postupy, které můžete již dnes implementovat v rámci svých interních vzdělávacích aktivit.

Na konkrétních ukázkách z praxe uvidíte, jak můžete využít chatboty pro automatickou a personalizovanou komunikaci, které aplikace a nástroje nakopnou vzdělávání a pomohou vašim zaměstnancům s rozvojem digitálních dovedností, jak můžete využívat i vytvářet microlearningové kurzy a spoustu dalších tipů na efektivnější a zábavnější vzdělávání.

  • Ondřej Zukal, konzultant digitálních dovedností, Digiskills

Registrace na workshop skončila

14.00-14.45

Mindfulness

Mindfulness je vědecky ověřenou metodou snižující stres, zlepšující pozornost a celkovou psychickou pohodu. Na západ od nás ji běžně používají největší korporace, nachází využití ve zdravotnictví i školství. V rámci tohoto workshopu se dozvíte, co přesně mindfulness je, a vyzkoušíte si, jak se dá praktikovat.

Registrace na workshop skončila

14.00-14.45

Firemní cíle, vize a strategie ve vzdělávání

Kvalitně zajištěná oblast HR je bezesporu nemalou podporou pro naplňování firemních vizí. Na kolik však bývá samotná strategie a realizace vzdělávání správně provázána se strategickými cíli? Kdy můžeme dělat  v roli personalistů – chyby už v plánech rozvoje, v samotné prezentaci či „obhajobě“ koncepcí a finančních budgetech, možná pak i v samotné realizaci? Nabízíme pro řízení firmy zřejmou souvislost mezi vzděláváním a strategickými cíli společnosti? Je vzdělávání ve Vaší firmě bráno jako náklad, nebo investice? Proč?

Registrace na workshop skončila

14.00-14.45

FLEXCHECK: Pojďte na flexibilitu v práci prakticky

Pracujete flexibilně – z různých míst a v různých časech? Funguje vám to? Změřte si to! Dozvíte se, co a jak se dá odhalit za úskalí flexibilní spolupráce v týmu a jak to spravit. Společně objevíme, co nám jde, kde nám to drhne, a nastavíme si pravidla, aby nám fungovala spolupráce odkudkoliv, s výsledky tady a teď. 

Žádná teorie  jenom praxe.

Registrace na workshop skončila

14.50-15.35

Inspirativní meeting II.

Inspirativní meeting II.

14.50-15.35

Vyzkoušejte chatboty, microlearning a další digitipy

Svět se vlivem digitálních technologií mění rychleji než kdy dřív. Mění se nároky na práci, a tím pádem i požadavky na vzdělávání zaměstnanců v dnešních organizacích. Možností je stále více a zorientovat se v nich není vůbec snadné.

Přijďte na praktický workshop, při němž uvidíte v praxi konkrétní nástroje a postupy, které můžete již dnes implementovat v rámci svých interních vzdělávacích aktivit.

Na konkrétních ukázkách z praxe uvidíte, jak můžete využít chatboty pro automatickou a personalizovanou komunikaci, které aplikace a nástroje nakopnou vzdělávání a pomohou vašim zaměstnancům s rozvojem digitálních dovedností, jak můžete využívat i vytvářet microlearningové kurzy a spoustu dalších tipů na efektivnější a zábavnější vzdělávání.

  • Ondřej Zukal, konzultant digitálních dovedností, Digiskills

Registrace na workshop skončila

14.50-15.35

Mindfulness

Mindfulness je vědecky ověřenou metodou snižující stres, zlepšující pozornost a celkovou psychickou pohodu. Na západ od nás ji běžně používají největší korporace, nachází využití ve zdravotnictví i školství. V rámci tohoto workshopu se dozvíte, co přesně mindfulness je, a vyzkoušíte si, jak se dá praktikovat.

 

Registrace na workshop skončila

14.50-15.35

Firemní cíle, vize a strategie ve vzdělávání

Kvalitně zajištěná oblast HR je bezesporu nemalou podporou pro naplňování firemních vizí. Na kolik však bývá samotná strategie a realizace vzdělávání správně provázána se strategickými cíli? Kdy můžeme dělat  v roli personalistů – chyby už v plánech rozvoje, v samotné prezentaci či „obhajobě“ koncepcí a finančních budgetech, možná pak i v samotné realizaci? Nabízíme pro řízení firmy zřejmou souvislost mezi vzděláváním a strategickými cíli společnosti? Je vzdělávání ve Vaší firmě bráno jako náklad, nebo investice? Proč?

Registrace na workshop skončila

14.50-15.35

FLEXCHECK: Pojďte na flexibilitu v práci prakticky

Pracujete flexibilně – z různých míst a v různých časech? Funguje vám to? Změřte si to! Dozvíte se, co a jak se dá odhalit za úskalí flexibilní spolupráce v týmu a jak to spravit. Společně objevíme, co nám jde, kde nám to drhne, a nastavíme si pravidla, aby nám fungovala spolupráce odkudkoliv, s výsledky tady a teď. 

Žádná teorie  jenom praxe.

Registrace na workshop skončila

15.35-16.00

Coffeebreak

16.00-16.45

Inspirativní meeting III.

Inspirativní meeting III.

16.00-16.45

Vyzkoušejte chatboty, microlearning a další digitipy

Svět se vlivem digitálních technologií mění rychleji než kdy dřív. Mění se nároky na práci, a tím pádem i požadavky na vzdělávání zaměstnanců v dnešních organizacích. Možností je stále více a zorientovat se v nich není vůbec snadné.

Přijďte na praktický workshop, při němž uvidíte v praxi konkrétní nástroje a postupy, které můžete již dnes implementovat v rámci svých interních vzdělávacích aktivit.

Na konkrétních ukázkách z praxe uvidíte, jak můžete využít chatboty pro automatickou a personalizovanou komunikaci, které aplikace a nástroje nakopnou vzdělávání a pomohou vašim zaměstnancům s rozvojem digitálních dovedností, jak můžete využívat i vytvářet microlearningové kurzy a spoustu dalších tipů na efektivnější a zábavnější vzdělávání.

  • Ondřej Zukal, konzultant digitálních dovedností, Digiskills

Registrace na workshop skončila

16.00-16.45

Mindfulness

Mindfulness je vědecky ověřenou metodou snižující stres, zlepšující pozornost a celkovou psychickou pohodu. Na západ od nás ji běžně používají největší korporace, nachází využití ve zdravotnictví i školství. V rámci tohoto workshopu se dozvíte, co přesně mindfulness je, a vyzkoušíte si, jak se dá praktikovat.

 

Registrace na workshop skončila

16.00-16.45

Firemní cíle, vize a strategie ve vzdělávání

Kvalitně zajištěná oblast HR je bezesporu nemalou podporou pro naplňování firemních vizí. Na kolik však bývá samotná strategie a realizace vzdělávání správně provázána se strategickými cíli? Kdy můžeme dělat  v roli personalistů – chyby už v plánech rozvoje, v samotné prezentaci či „obhajobě“ koncepcí a finančních budgetech, možná pak i v samotné realizaci? Nabízíme pro řízení firmy zřejmou souvislost mezi vzděláváním a strategickými cíli společnosti? Je vzdělávání ve Vaší firmě bráno jako náklad, nebo investice? Proč?

Registrace na workshop skončila

16.00-16.45

FLEXCHECK: Pojďte na flexibilitu v práci prakticky

Pracujete flexibilně – z různých míst a v různých časech? Funguje vám to? Změřte si to! Dozvíte se, co a jak se dá odhalit za úskalí flexibilní spolupráce v týmu a jak to spravit. Společně objevíme, co nám jde, kde nám to drhne, a nastavíme si pravidla, aby nám fungovala spolupráce odkudkoliv, s výsledky tady a teď. 

Žádná teorie  jenom praxe.

Registrace na workshop skončila

Registrovat Stáhnout program v PDF